Sammanfattning av 2014 ur ett cyklande perspektiv

Jag hade satt upp ett mycket outtalat mål för årets cykling – ungefär lika långt som året innan eller 500 mil, loggad cykling. Några saker som kanske bidrog till att jag inte riktigt nådde ända fram kan vara:

Min operation i slutet av januari av en förstorad prostata, då jag inte kunde/fick cykla under fyra fem veckor. Barnbarnens besök i juli gjorde också att fokus blev på annat än cykling. November var en otroligt regnsjuk månad och bekvämligheten gjorde väl att jag inte trotsade vädergudarna då.

Tillsammans med min yngste bror Anders genomförde vi ett antal motionstävlingar. Första var landsvägsloppet Hjälmaren Runt i maj, ett 15 mil långt lopp som jag genomfört tidigare tre gånger.

I Augusti cyklade jag ett motionslopp över 75 km kallat Bärketrampen , ett lopp som inleddes i tungt regn och som det kändes bara uppförsbackar.

Årets höjdpunkt blev som vanligt CykelVasan 94 km mellan Sälen och Mora. Då bor vi på Mora Stadshotell två nätter och trivs med det stora folklivet.